Erfaren konfliktmægler og advokat – løs konflikterne med dialog

Har du brug for sparring på ønsker og behov omkring konfliktløsninger?

Jeg har specialiseret mig i dialogbaserede konfliktløsninger og har gennemført flere tusinde forhandlingsforløb med et positivt forhandlingsresultat i de fleste. Som advokat kan jeg også bistå dig når forhandlingsmulighederne er udtømte ligesom jeg tilbyder juridisk rådgivning indenfor det familieretlige og socialretlige område.

Human Law tilbyder følgende konfliktløsninger

Forebyg konflikt

Strategier, der forbereder dig på at kunne handle konstruktivt i en konfliktsituation.

Konflikt-
rådgivning

Basal viden om konflikter og redskaber, du kan anvende på konfliktens forskellige trin.

Konflikt-
løsning

Praktisk bistand og hjælp til at løse en konkret konflikt eller tvist.

Konflikt-
mægling

Hjælp til at løse konkrete konflikter med konfliktmægling/mediation.

Forhandling

Strukturering af forhandlingsramme og proces samt udarbejdelse af nødvendigt materiale.

Advokat-
bistand

Human Law repræsenterer dig i forhandlinger og deltager i møder med parter og myndigheder.

Uforpligtende samtale der afklarer, hvordan vi bedst hjælper dig

Et konfliktforløb hos Human Law indledes altid med en uforpligtende samtale, der vil give dig – og os, et billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig: Hvilken situation står du i, hvilke individuelle ønsker og behov har du til støtte og rådgivning for evt. selv at kunne løse konflikten? Og hvis ikke det er muligt, hvordan kan vi træde ind og hjælpe dig med praktisk bistand?
Samtalen vil også forberede dig på, hvordan den videre proces kommer til at forløbe.


Samtalen vil afklare

  • Hvordan vi kan hjælpe dig – vores erfaringer og specialviden
  • Betydningen af frivillighed og fortrolighed
  • Processen i det videre forløb
  • Hvori uenigheden/konflikten består
  • Hvilke personer/parter/virksomheder der er involveret i uenigheden
  • Hvilke parter og bisiddere skal inddrages i mæglingsprocessen

Ring mig op

© Copyright - Leif Guldhammer :: Human Law