Om Human Law

Advokat Leif Guldhammer er en af Danmarks mest erfarne familieretsjurister og konfliktmæglere. Leif har mere end 20 års erfaring med behandling af tunge konfliktsager ved både domstole og for offentlige myndigheder samt i direkte forhandling mellem de involverede parter. Han har gennemført flere tusinde konfliktforløb gennem de seneste 20 år, og er anerkendt som en dygtig og rutineret forhandler og mægler.

Brug uenighed konstruktivt

Konfliktens væsen rummer noget essentielt og meget menneskeligt. Konflikt aktiverer et dybere lag i os alle – du mister kontrollen, og det kan få dig til at handle uhensigtsmæssigt. Reaktioner og handlemønstre er forskellig fra person til person, men det er en præmis, vi alle må leve med.

Du kan lære at håndtere konfliktsituationer, lære dine egne reaktioner at kende og blive bedre til at distancere fra ubehaget i situationen. Dermed kan du igen rette fokus på det, der er det faktiske problem – og forebygge at uenigheder udvikler sig uhensigtsmæssigt. Du kan bruge uenigheden konstruktivt og positivt med dialogbaserede redskaber og teknikker. Det gør konflikt til noget håndgribeligt, du selv har indflydelse på – noget konkret, du kan handle på.

Frivillighed, tillid og fortrolighed er nøgleord i en konfliktmægling

Min rolle er at sætte en struktureret ramme for en forhandlingsproces, hvor de uenige parter kan mødes i dialog. Ofte vil en fornuftig løsning, der tilgodeser begge parter, kunne findes i en konfliktmægling eller forhandling. Hvad er det fx i din og din modparts dialog, der gør det så svært for jer at “mødes”? Hvordan finder I tilbage på sporet – tilbage til kernen i jeres konflikt? Handler konflikten i virkeligheden om jeres personlige relation, eller er det et konkret problem, der skal løses?

Hjælp udefra til at løse konflikten

Kan du ikke længere se en vej ud af konflikten? Har du prøvet alt, der stod i din magt, for at løse konflikten på egen hånd?
Når konflikten er eskaleret kan jeg hjælpe dig med konkret advokatbistand og indgå som din forhandler og repræsentant ved møder hos eksempelvis Statsforvaltning, offentlige myndigheder, retsinstanser eller virksomheder.

Erfaren konfliktmægler


Faglig baggrund

  • Uddannet jurist ved Aarhus Universitet
  • Uddannet som advokat gennem det danske Advokatsamfund
  • Uddannet konfliktmægler ved Københavns Universitet

Specialiseret viden og erfaring
– løsning af komplekse konflikter

  • Familiekonflikter
  • Nabokonflikter
  • Konflikter på arbejdspladsen
  • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge og konflikter indenfor den sociale lovgivning
  • Repræsentation ved møder i kommune, Statsforvaltning og ved domstole
  • Juridisk rådgivning

Medlem af det danske advokatsamfund og Nordiske Mediatorer


Kontaktinformationer:
+45 2627 9966 | leg@humanlaw.dk