Vores værdier

Konflikter er ikke noget du skal frygte og undgå for enhver pris. Du kan godt lære at “være” i en konflikt og overvinde dig selv til at forstå og handle på det, der er på spil. Der kan sagtens komme noget både konstruktivt og positivt ud af forskellighed og uenighed: Konflikt og samarbejde er i vores optik to sider af samme sag. Vi vil gerne inspirere til, at du ser konflikt som et udviklingspotentiale.

Forebyggende indsats skaber balance i fællesskabet på arbejdspladsen eller i foreningen

Familiekonflikter, nabokonflikter, konflikter med samarbejdspartnere eller uenighed med ægtefælle i en skilsmisse har ét til fælles. Det er nære relationer, der er på spil. Det er en høj pris at betale for en uenighed eller tvist som kunne have været løst ved at lytte til hinanden og bruge dialog frem for trusler. Nogle gange er der behov for hjælp til at finde tilbage på sporet og tilgive den uenighed, der ligger gemt bag konflikten.
Udover at løse den aktuelle konflikt har vi fokus på, hvordan I kommer styrket gennem forløbet, som familie, samarbejdspartnere eller nære venner. Vi ønsker at sætte en ramme, hvor de gode relationer og samarbejdet er i centrum.

Forebyggende indsats skaber balance i fællesskabet

Det er ikke kun i private relationer at uenighed kan koste dyrt. Der bruges mange skjulte ressourcer i danske virksomheder, hvor ulmende utilfredshed og potentiel konflikt lurer lige under overfladen. Det er ikke nødvendigvis noget du får øje på i dagligdagen, men det er faktuelt et område der koster tid, effektivitet og medarbejderloyalitet.

Vi ønsker at hjælpe virksomheder til at frigøre de skjulte ressourcer og tage aktivt hånd om medarbejdertrivsel og flow i organisationen. Det gøres med en konfliktforebyggende indsats, hvor der i samarbejde med jer udarbejdes en konflikthåndteringsstrategi og undervises i konfliktløsning, så alle i organisationen ved hvordan man agerer i forskellige situationer. Det giver en sund og fremtidssikret samarbejdskultur og skaber balance i fællesskabet.