Konfliktforebyggelse og -beredskab

Alle vil på et tidspunkt i livet møde konflikt. Spørgsmålet er altså ikke om, men hvordan og hvornår?

Det kan være en uenighed på arbejdspladsen, i forbindelse med frivilligt arbejde i den lokale forening, i forhold til familiemedlemmer, samarbejdspartnere, naboer – eller tvister i forhold til fx offentlige myndigheder, der udvikler sig til en egentlig konflikt.

Tag konflikterne i opløbet

En forebyggende indsats og strategier for konflikthåndtering giver dig basale forudsætninger for at selv at løse problemer inden de vokser sig store uanset hvilke situationer, du møder. Ved at forberede dig på det uundgåelige vil du kunne handle konstruktivt og afværge, at uenigheder og tvister eskalerer og går ud over dine relationer med andre mennesker. Du kan med andre ord tage konflikten i opløbet og finde en fornuftig løsning.

Forebyg konflikter på arbejdspladsen

På arbejdspladsen kan medarbejdermodstand mod forandring hurtigt vokse sig til et ledelsesmæssigt problem, og deraf opstår en risiko for unødvendige konflikter, som påvirker arbejdsmiljø og effektivitet negativt. Det kan forebygges med simple konflikthåndteringsredskaber, der hjælper arbejdsgiver og ledere til at møde medarbejdere på et ligeværdigt plan. Det reducerer risikoen for konflikt og giver bedre medarbejdertrivsel.


Situationer, hvor konfliktforebyggelse er relevant:
• Personalereduktioner
• Ændrede professionelle samarbejdsformer
• Ændrede ejerformer
• Væsentlige stillingsændringer
• Omstruktureringer
• Vanskelige samtaler

Strategier for konflikthåndtering

Konflikter opfattes som noget negativt af de fleste mennesker, men faktisk kan der komme noget både konstruktivt og positivt ud af selv den mest fastlåste situation, hvis du har en strategi for håndtering og udgangspunktet er ligeværdig dialog med fokus på at bevare samarbejdet og den gode relation.

Vi tilrettelægger et forløb som tager afsæt i dine behov:

Er du arbejdsgiver og ønsker at fastholde de gode samarbejdsrelationer i virksomheden – eller er du privatperson og ønsker at passe på det du har og pleje dine nære relationer?
Det er lettere at aftale strategier for håndtering af en konflikt inden en konflikt opstår, frem for at vente til du står i en situation, hvor uenighed allerede påvirker relationen negativt.

Vi tilbyder individuelle forløb samt gruppeforløb.

Vil du gerne komme konflikterne i forkøbet?

Kontakt Leif Guldhammer og få udarbejdet en strategi for konfliktforebyggelse og -beredskab, så du ikke er i tvivl om hvilket skridt du skal tage næste gang en uenighed eller konflikt opstår. Vi tilbyder både individuelle forløb samt gruppeforløb.

Kontaktinformationer:
+45 2627 9966 | leg@humanlaw.dk

Leif Guldhammer - advokat og konfliktmægler i Vejle