Advokatbistand

Human Law tilbyder advokatbistand når du har brug for juridisk rådgivning eller repræsentation i forhandlinger. Human Law kan møde for dig i forhandlinger med personer, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi er specialiseret i familie-, arve- og personret samt socialret.

Vi kan hjælpe dig med

Familieret:
Forældremyndighed
Samvær
Bopæl
Børns forsørgelse
Separation og skilsmisse
Bodeling
Samejeforhold
Ægtepagter
Børnetestamenter

Arveret:
Testamenter
Bobehandling
Arveafkald
Uskiftet bo

Personret:
Værgemål
Umyndiges midler
Fremtidsfuldmagter

Socialret:
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge.
Institutionsophold
Specialskolevalg
Sociale ydelser

Brug for advokatbistand?

Vi hjælper dig når:

 • Du skal til møde i Statsforvaltningen
  Repræsentation i sager om forældremyndighed, bopæl, samværsaftaler, børns forsørgelse.
 • Du er indkaldt til møde i kommunen
  Repræsentation i sager der omfatter sociale hjælpeforanstaltninger, indgriben i din eller din families personlige integritet og handlefrihed samt i sager om ydelser efter serviceloven og boligstøtteloven.
 • Du er indkaldt til retten
  Advokatbistand og juridisk rådgivning, udarbejdelse af processkrifter og møde i retten på dine vegne.
 • Du skal skilles
  Repræsentation og mødedeltagelse i sager om skilsmisse/separation og bodeling.
 • Du har brug for en bisidder
  Øvrige situationer, hvor du har behov for en bisidder, du kan tage med til et møde eller en forhandling.

Hvordan kommunikerer du i en konfliktsituation?

Din tilgang til kommunikationen i en forhandling eller konflikt er afgørende for udfaldet. Selvom det ikke er et bevidst valg, så kan du med din adfærd være med til at optrappe en konflikt og skabe modstand, der forhaler forhandlingsprocessen. Hjælp til at møde en partner eller myndighed med den rette tilgang kan have stor betydning for det videre forløb.

Vi inddrager juridisk ekspertise i processen når vi yder advokatbistand – men vi inddrager også vores erfaring med at bruge konfliktløsning som et nyttigt redskab til at afværge konflikt og indgå aftaler og forlig, der tilgodeser alle parter. 

Ring mig op