Konfliktløsninger

Human Law er specialiseret i konfliktløsninger og har stor erfaring med behandling af komplekse konflikter. Vi kan gå ind i alle faser og bistå dig med rådgivning, mægling, forhandling eller mødedeltagelse, så du kommer bedst muligt ud af en konfliktfyldt og fastlåst situation. Vi tilbyder også rådgivning og redskaber, der både rent fagligt og på et personligt plan, forbereder dig på selv at kunne løse konflikter i din dagligdag.

Vi tilbyder følgende konfliktløsninger

 • Konfliktforebyggelse og -beredskab
  Strategier, der forbereder dig på at handle konstruktivt i en konfliktsituation.
 • Konfliktrådgivning
  Basal viden om konflikter og redskaber, du kan anvende på forskellige trin.
 • Konfliktløsning
  Praktisk bistand og hjælp til at løse en konkret konflikt.
 • Konfliktmægling
  Mægling/mediation i en forhandlingsproces.
 • Forhandling
  Forhandlingsteknik, strukturering af rammer og proces samt udarbejdelse af nødvendigt materiale.
 • Advokatbistand
  Vi repræsenterer dig i forhandlinger og deltager i møder med parter og myndigheder.

Vi finder den rigtige konfliktløsning til dig

Vi lægger stor vægt på at tilrettelægge individuelle forløb, der tilgodeser din konkrete situation. Derfor starter et rådgivningsforløb altid med en indledende samtale, der skal afklare forudsætningerne for vores eventuelle bistand. Samtalen vil give dig – og os, et billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og forberede dig på, hvordan processen som oftest vil forløbe. På baggrund af samtalen kommer vi med et tilbud som, afhængig af dit behov, kan omfatte et eller flere skridt til at løse konflikten.

Indledende samtale kommer omkring

 • Sådan kan vi hjælpe dig – erfaringer og specialviden
 • Betydningen af frivillighed og fortrolighed
 • Du introduceres for den typiske proces
 • Hvori består uenigheden/konflikten?
 • Hvilke personer/parter/virksomheder er involveret i uenigheden?
 • Hvilke parter og bisiddere skal inddrages i mæglingsprocessen?